«Միջհամայնքային միավորումների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկում

Փետրվարի 3-ին Վանաձոր Ինֆոտանը ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ քննարկում «Միջհամայնքային միավորումների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ: 
Հանդիպմանը մասնակցում էին ներկայացուցիչներ ԱՄՆ ՄԶԳ-ից, Համայնքների ֆինասիստների միավորում ՀԿ-ից, Լոռի, Տավուշ և Շիրակ մարզերի համայնքների ղեկավարներ և աշխատակազմերի ներկայացուցիչներ: Հանդիպումը վարում էր Համայնքների ֆինասիստների միավորում ՀԿ-ի նախագահ Վահան Մովսիսյանը:


Հանդիպման ընթացքում մանրամասն ներկայացվեց «Միջհամայնքային միավորումների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը և միջազգային փորձը այս ոլորտում: Համայնքների ղեկավարների և աշխատակազմերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ բուռն քննարկում տեղի ունեցավ: Ներկաները հանդես եկան առաջարկություններով, որոնք հնարավորության դեպքում տեղ կգտնեն օրենքում:

Комментарии