Առողջապահական ՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում


ԱՄՆ ՄԶԳ Առողջապահության համակարգի հզորացում HS-STAR ծրագիրը հայտարարում է «Առողջապահական ՀԿ-ներիինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում» ուսուցման ծրագիրը։ Այն մեկնարկում է 2012թ.-ի փետրվարի 27-ին և ավարտվում մարտի 6-ին։

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի հանրային քաղաքականություն և շահերի պաշտպանություն իրականացնող քարոզչական և հետազոտական առողջապահական ՀԿ-ների, ինչպես նաև տեղեկատվություն և ծառայություններ մատուցող ազգային և համայնքային ոչ-առևտրային կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը՝ ի նպաստ նրանց ակտիվ մասնակցությանը ՀՀ առողջապահական նախաձեռնություններում։

Այն ներառում է ուսուցում՝ «Շահերի պաշտպանություն/քարոզչություն», «ՀՀ առողջապահական համակարգի իրավական խնդիրները և օրենքների կիրարկման մեխանիզմները», «ՀՀ գործող առողջապահական օրենսդրության մեջ առկա բացերի վերլուծություն և քաղաքականության մոնիթորինգ», «Ինչպես իրականացնել հետազոտական ծրագրեր, սոցիոլոգիական հարցումներ», «Ցանցային համագործակցության տեսակները» և «Սոցիալական գործընկերության հասկացությունը, կիրարկման մեխանիզմների առանձնահատկությունները Հայաստանում» թեմաներով։

Ծրագրի ավարտին մասնակիցները կստանան ավարտական վկայականներ։

Դիմորդ կազմակերպությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին.
  • Ուսուցման ծրագրին կարող են դիմել հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամներն ու իրավաբանանական անձանց միությունները
  • Կազմակերպության գործունեությունն ուղղված է երկրում առողջապահության հետ առնչություն ունեցող հիմնախնդիրների արձագանքմանը
  • Կազմակերպությունը ունի հանրային քաղաքականության քարոզչության և շահերի պաշտպանության փորձ
  • Կազմակերպությունն անդամակցում է առողջապահության ոլորտում գործող որևէ ցանցի կամ դաշինքի։

Ծրագրի ընթացքում աշխատանքային լեզուն հայերենն է։

Ծրագրին դիմելու համար հարկավոր է լրացնել դիմումի ձև, որը ուսուցման ծրագրի նկարագրության հետ կարող եք ներբեռնել ԱՄՆ ՄԶԳ Առողջապահության համակարգի հզորացում HS-STAR ծրագրի www.hs-star.net կայք էջից։ Էլեկտրոնային դիմումներն ուղարկել HS-STAR ծրագրի քաղաքացիական հասարակության խորհրդատու Հռիփսիմե Նազարեթյանին՝ hripsime_nazaretyan@hs-star.net հասցեով։ Դիմումների հանձնման վերջնաժամկետն է ս/թ փետվարի 17-ը, ժամը 15.00։
Լրացված դիմումները կվերանայվեն HS-STAR ծրագրի համապատասխան հանձնաժողովի կողմից։
Թերի լրացված կամ ուշ ներկայացված դիմումները չեն դիտարկվի։
Ընտրված մարզային կազմակերպությունների դասընթացի մասնակիցների հյուրանոցի և սննդի հետ կապված խնդիրները կլուծվեն HS-STAR ծրագրի կողմից։


«Առողջապահական ՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում»
ուսուցման ծրագիրի դիմումի ձև

Դիմումները ուղարկել մինչև 2012թ փետրվարի 17-ը, ժամը 15։00՝  HS-STAR ծրագրի քաղաքա- ցիական հասարակության խորհրդատու Հռիփսիմե Նազարեթյանին՝ hripsime_nazaretyan@hs-star.net հասցեով։

 Թերի լրացված փաթեթները չեն դիտարկվի։

Կազմակերպության ամբողջական անվանումն ըստ կանոնադրության
____________________________________________________________________________________
Կազմակերպության նախագահի անունն ու կոնտակտները
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Կազմակերպության կոնտակները/ հասցե, հեռախոասհամար, էլ-փոստ/
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Երբ է գրանցվել և/կամ վերագրանցվել կազմակերպությունն ըստ ՀԿ գրանցման վկայականի
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1.    Կազմակերպության առաքելության հակիրճ ձևակերպումը
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.    Կազմակերպության գործունեության հիմնական  ուղղությունները
1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

3.      Թվարկեք վերջին 3 տարիների ընթացքում կազմակերպության կողմից իրականացված հանրային քաղաքականության քարոզչության և շահերի պաշտպանության ծրագրերը
1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      Ներկայացրեք կազմակերպության հետազոտական ծրագրեր իրականացնելու փորձը
/ վերջին 3 տարիների ընթացքում իրականացրած նմանատիպ ծրագրերը/
1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.      Ի՞նչ առողջապահական ցանցերի է անդամակցում Ձեր կազմակերպությունը
1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

  1. Նշեք կազմակերպության առավել ուժեղ և թույլ 3 կողմերը

Ուժեղ կողմեր
Թույլ կողմեր
1.
1.
2.
2.
3.
3.

7.      Նշեք, թե ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք դասընթացից  և ինչպե՞ս կարող է առաջարկվող ուսուցման ծրագիրը նպաստել նշված թույլ կողմերի բարելավմանը
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.    Որպես ուսուցման ծրագին մասնակցելու պարտադիր պայման, խնդրում ենք հաստատել դասընթացին մասնակից յուրաքանչյուր անդամի պարտավորվածությունը՝ դասընթացի ավարտից հետո իր ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները փոխանցելու կազմակերպության անդամներին և/կամ շահառուներին՝ նախապես տեղեկացնելով HS-STAR ծրագրի աշխատակազմին։

         Հաստատում եմ

Կազմակերպության նախագահի

Ստորագրություն                                              ԿնիքԴասերն ընթանալու են 7 օր անընդմեջ, ժամը 10:00-17:00: Յուրաքանչյուր կազմակերպություն կարող է առաջադրել տարբեր մասնակիցներ տարբեր թեմաների համար։ Դասերի հաճախման  90% չապահովելու  և  անհրաժեշտ մասնակցությունը չունենալու դեպքում  կազմակերպությունը կկորցնի դասընթացին մասնակցելու հետագա հնարավորությունը և չի ստանա ավարտական վկայական:


Տվյալներ դասընթացի մասնակիցների  մասին
Խնդրում ենք ներկայացնել առավելագույնը 3 մասնակցի անուն, հստակ նշելով թե ով որ թեմայի ներկայացմանն է մասնակցելու

1.    Մասնակցի  անուն, ազգանունը  ըստ անձնագրի
__________________________________________________________________________
Մասնակցի պաշտոնը, հեռախոսհամար/ները/, էլ-փոստի հասցեն ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Դասընթացի թեմայի/թեմաների անվանումը, որին մասնակցելու է տվյալ անհատը
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.       Մասնակցի  անուն, ազգանունը  ըստ անձնագրի
 __________________________________________________________________________

Մասնակցի պաշտոնը, հեռախոսհամար/ները/, էլ-փոստի հասցեն ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Դասընթացի թեմայի/թեմաների անվանումը, որին մասնակցելու է տվյալ անհատը
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3.       Մասնակցի  անուն, ազգանունը  ըստ անձնագրի
 __________________________________________________________________________

Մասնակցի պաշտոնը, հեռախոսհամար/ները/, էլ-փոստի հասցեն _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Դասընթացի թեմայի/թեմաների անվանումը, որին մասնակցելու է տվյալ անհատը
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________Комментарии