Թափուր աշխատատեղ Վանաձոր Ինֆոտանը


                                                                       

§ÐΠκÜîðàܦ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÐÎ


Աշխատանքի հրավեր
Պաշտոնի անվանումը  Ծրագրի համակարգող
Աշխատանքի նկարագիր – Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը(ԵՀՀ) և Վանաձորի <<ՀԿ Կենտրոն>> ՔՀԶ հկ-ն փնտրում են մարզային հեռահաղորդակցային ցանցի համակարգող: Աշխատանքը նախատեսում է Վանաձորի <<ՀԿ Կենտրոն>> ՔՀԶ հկ-ի գրասենյակում տեղակայված ԻնֆոՏուն հեռահաղորդակցային կենտրոնի աշխատանքների իրագործում: Վանաձոր Ինֆոտունը միավորված է «ԻնֆոԳյուղ» կոչվող հեռահաղորդակցային ցանցում, որը գործում է Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Շիրակ և Սյունիք մարզերում:
ä³ßïáÝÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝ       

²ß˳ï³ï»ÕÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ª Համակարգողն իրականացնում է ծրագրի շրջանակներում նախատեսված գործողությունների կազմակերպում, ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և համակարգում, զբաղվում է ծրագրով նախատեսված դասընթացների և միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքներով, պատասխանատու է Վանաձոր Ինֆոտան բլոգում և ֆեյսբուքյան խմբում նյութերի տեղադրման և տարածման համար, ապահովում է ծրագրի և ընդհանրապես կազմակերպության գործունեության հայրային իրազեկումն ու PR-ը: ՀԿ Կենտրոնի բնականոն աշխատանքն ապահովելու նպատակով այլ անհրաժեշտ հանձնարարությունների կատարում:

Ìñ³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁª  

·         մեդիա ոլորտին վերաբերող դասընթացների կազմակերպում Վանաձորում և շահառու այլ համայնքներում
·         Վավերագրական տեսաֆիլմերի դիտում-քննարկումների կազմակերպում,
·          Մամուլի ասուլիսների կազմակերպում,
·         Վանաձորում և Լոռու մարզում առկա տարբեր ոլորտի հիմնախնդիրների վերաբերյալ նյութերի պատրաստում,
·         Հանրային միջոցառումների, տոնացույցի օրվերին նվիրված միջոցառումների, ֆոտոմրցույթների, ֆլեշ-մոբբերի , տարաբնույթ այլ ակցիաների կազմակերպում,
·          Ծրագրի և ՀԿ Կենտրոն ՔՀԶ հկ-ի գործունեության, մարզի հասարակական կյանքի հնարավորինս լայն լուսաբանում առցանց և ավանդական միջոցներով,
·          Վանաձոր Ինֆոտան բլոգի վարում և ամենօրյա թարմացում տարաբնույթ հոդվածներով,
·         Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի Վանաձոր Ինֆոտուն խմբի վարում,
·         Վանաձոր Ինֆատան Youtube ալիքի վարում, համայնքային հիմնախնդիրների և իրականացվող միջոցառումների մասին պատրաստվող տեսանյութերի տեղադրում:

²ÝÑñ³Å»ßï ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ.
Ø  Բարձրագույն կրթություն կառավարման կամ այլ հարակից ոլորտներում
Ø  Նորագույն տեխնոլոգիաների և ինտերնետ ռեսուրսի օգտագործման հմտություններ
Ø  Հաղորդակցման, թիմային աշխատանքի հմտություններ,
Ø  Լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի փորձ

Դիմելու կարգը և ժամանակացույցը - Հետաքրքրված թեկնածուները պետք է ուղարկեն համապատասխան փորձը ներկայացնող ինքնակենսագրություն և հետաքրքրության նամակ` arp-hak@mail.ru և infotun.vanadzor@gmail.com  հասցեներին զուգահեռաբար, մինչև Մայիսի 20-ը:
Ովքեր կարող են դիմել Մրցույթին կարող է մասնակցել 20 տարեկանից բարձր ցանկացած անձ Լոռու մարզից, ով ունի համապատասխան փորձ և պայմանագրի ժամկետում գտնվում է Հայաստանում:


Հարցերի դեպքում այցելեք մեր գրասենյակ` ք. Վանաձոր Նժդեհի 9/2ա, 2-րդ հարկ, կամ զանգահարեք 0322 43315 հեռախոսահամարով:

Комментарии