"Առաջնորդություն և գործընկերություն" Վանաձոր Ինֆոտանը


Վանաձոր Ինֆոտանը հոկտեմբերի 26-27ին կայացավ “ՀԿ Կենտրոն” (www.ngoc.am) ՔՀԶ ՀԿի “Հավասար հնարավորություններ ազգային փոքրամասնությունների և խոցելի խմբերի մշակութային իրավունքների իրագործման համար. Հարստություն բազմազանության միջոցով” ծրագրի շրջանակներում իրականացնացվող “Առաջնորդություն և գործընկերություն” դասընթացը: Ծրագրի նպատակն է ապահովել մշակութային բազմազանությունը և աջակցել ազգային 

փոքրամասնությունների մշակույթի պահպանմանը` հզորացնելով Հայաստանում և Ուկրաինայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և մշակութային կառույցների ղեկավարների կարողությունները:

Դասընթացին մասնակցեցին չորսական ներկայացուցիչ Դիլիջան, Ալավերդի, Մեծ Այրում, Աղավնավանք և Ազատան համայնքներից:

Կարող եք դիտել դասընթացի վիդեո ռեպորտաժը:

Комментарии