Сообщения

Сообщения за апрель, 2012

ՖԼԵՇՄՈԲ` Երիտասարդական Կամավորության Համաշխարհային Օրվան նվիրված/վիդեո/

“Հավասար հնարավորություններ ազգային փոքրամասնությունների և խոցելի խմբերի մշակութային իրավունքների իրագործման համար.հարստություն բազմազանության միջոցով” Ծրագրի մեկնարկի միջոցառման ամփոփ հաշվետվություն