Сообщения

Сообщения за февраль, 2018

Քաղլրագրության միջոցով հնարավոոր է լուծել առկա խնդիրները

Հայտարարություն «Համայնքների խոշորացումը ՀՀ-ում» դասընթացի մասնակցության համար

Տեղի ունեցավ «Մարդու իրավունքներն ու իրավագիտակցությունը» դասընթացը

Կողմնորոշիչ հանդիպում

«Մարդու իրավունքներն ու իրավագիտակցությունը» դասընթացի մասնակցության հայտ