Сообщения

Сообщения за июль, 2013
Изображение

Ֆիլմի դիտում Վանաձոր Ինֆոտանը

Изображение

Քո սոցիալական բիզնեսը

Изображение

«Մեծ» Վանաձորի «փոքր» անկյունները

Ֆիլմի Ցուցադրություն: Աշուն առանց Ադամի

Изображение

Վանաձոր Ինֆոտան քաղլրագրողների հանդիպումը