Դրամաշնորհային ծրագրի հայտարարություն


         

                                               
                                 European Union                                                                                                

Delegation of the European Commission to Armenia
____________________________________________________________
                     Փոքր Դրամաշնորհի    Հայտարարություն

«Լիարժեք կյանք» բարեգործական  հասարակական կազմակերպությունը Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող  «Ամեն ինչ մեզ համար՝ մեզ հետ»  ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է փոքր դրամաշնորհների մրցույթ՝ ուղղված տեղական նախաձեռնությունների խթանմանը: «Ամեն ինչ մեզ համար՝ մեզ հետ» ծրագրի հիմնական նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը, քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարական արժեքների տարածման ու հետևողական գործողությունների միջոցով։

Դրամաշնորհի նկարագրությունը

Փոքր դրամաշնորհի մրցույթը ուղղված է լինելու տեղական ծառայությունների, կառույցների մատչելիության բարելավմանը, տեղական նախաձեռնությունների խթանմանը, ինչպես նաև տեղերում մատչելիության հիմնահարցերի բարձրացմանն ու  հասցեականությանը: Այն նպատակ ունի   հաշմանդամության և հավասար հնարավորությունների հիմնախնդիրների վրա սևեռել հասարակության ուշադրությունը, բաց և տեսանելի դարձնել  քաղաքացիական մասնակցության խմբերի գոյությունը  և նրանց գործունեությունը համայնքների ներսում:

Ովքե՞ր կարող են դիմել


Մրցույթին մասնակցության հայտեր կարող են ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հասարակական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, քաղաքացիական ակտիվ խմբեր (այսուհետ՝ դիմորդ), որոնք բավարարում են հետևյալ չափանիշներին և պայմաններին. 

-              նախագիծը մշակվելու, ներկայացվելու և իրագործվելու գործում ընդգրկված են հաշմանդամություն ունեցող անձինք
-              որոնց ծրագրերը պարզ և իրատեսական են,
-              արդյունավետ են ֆինանսական տեսակետից,
-              կունենան դրական ազդեցություն հաշմանդամություն  ունեցող անձանց կյանքում,  կնպաստեն հավասար հնարավորությունների ստեղծմանը։
-              չեն նախատեսում`  սննդի և վարձակալման գումար, ադմինիստրատիվ  աշխատավարձ:
Դրամաշնորհների առավելագույն չափը՝  500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ
Ծրագրերի առավելագույն տևողությունը - 1 ամիս:
Դիմումները ընդունվում են մինչև  2012թ. սեպտեմբերի 28-ը, ժամը 18:00-ը:

Դիմելու ընթացակարգը`
առաջին փուլ-    հայտերի ընդունում – մինչև  2012թ. սեպտեմբերի 28-ը, ժամը 18:00
երկրորդ  փուլ-  հայտերի քննարկում և ծրագրերի գնահատում – 2012թ. սեպտեմբերի 29-ից  հոկտեմբերի 3–ը
երրորդ փուլ  -    պայմանագրերի կնքում – 2012թ. հոկտեմբերի 5-ից  12–ը
չորրոդ  փուլ  -    ընտրված ծրագրերի իրականացում – 2012թ. հոկտեմբերի 12-ից նոյեմբերի 12–ը
հինգերորդ  փուլ -  հաշվետվությունների ներկայացում մինչև  2012թ. նոյեմբերի 20-ը
 
Ծրագրերի  իրագործման ողջ ընթացքում «Ամեն ինչ մեզ համար՝ մեզ հետ»   ծրագրի  կոմիտեն
- իրականացնում է   մոնիթորինգ,
- բոլոր հայտատուները ստանում են համապատասխան տեղեկություն հայտի` հաջորդ փուլ անցնելու կամ չանցնելու մասին
- ը
նդունվում են թե’ տպագիր, թե’  ընթեռնելի ձեռագրով լրացված հայտերը, ինչպես նաև էլեկտրոնային տարբերակները:
Հայտերը կարող եք ներկայացնել հետևյալ հասցեով`
Լոռու մարզ  ք. Ստեփանավան,  Գ. Նժդեհի  17/23ա փոստային  կամ  application@fulllife.am էլեկտրոնային հասցեներով:

                                                     
Մանրամասների դեպքում կարող եք զանգահարել 0256 23 023, 077 023 023 հեռախոսահամարներով: Հայտի ձևը և այլ մանրամասներ կարող եք գտնել «Լիարժեք կյանք» հկ կայքում` www.fulllife.am

Комментарии