ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացում ծրագրի դասընթացավարների մրցույթ-հրավեր
Հունվարի 19, 2012թ.

ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացում ծրագրի               դասընթացավարների մրցույթ-հրավեր

“ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացում” ծրագրի շրջանակներում իրականացվող սույն մրցույթ-հրավերի նպատակն է բացահայտել և հավաքագրել տեղական ինքնակառավարման (ՏԻՄ) ոլորտի փորձագետների, որոնք ունեն մասնագիտական փորձառություն և/կամ դասընթաց վարելու փորձ: ՏԻՄ գործառութային ոլորտներից, օրինակ.

o   ՏԻՄ-ի օրենսդրություն,
o   Ռազմավարական պլանավորում և առաջնորդություն,
o   Ծառայությունների մատուցում,
o   ԶԼՄ-ների և ընտրազանգվածի հետ կապեր (PR),
o   Ֆինանսական պլանավորում,
o   Վարչական կառավարում,
o   Մասնակցային և թափանցիկ կառավարում:

Սույն մրցույթն իրականացվում է “Գործընկերություն և ուսուցում” /ԳՈՒՄ/ ՀԿ-ի կողմից` “Քաղաքացիական զարգացման և գործընկերության հիմնադրամ” /ՔԶՀՀ/-ի և “ՀԿ Կենտրոն Հյուսիս” Քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպություն” ՀԿ-ի հետ համատեղ: “ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացում” ծրագիրն իրականացվում է Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության (ՔՀՏԻԱ) քառամյա ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից:

Սույն մրցույթի արդյունքում կձևավորվի փորձագետ-դասընթացավարների (ինչպես օրինակ` համայնքային իրավաբանների, ֆինանսիստների, հասարակայնության հետ կապերի մասնագետների, կադրերի պատասխանատուների և այլոց) երեք խումբ` Հայաստանի հյուսիսային, կենտրոնական և հարավային հատվածներում: Նրանց համար կանցկացվեն դասընթացավարների վերապատրաստում (ToT) և կողմնորոշիչ դասընթացներ (ս/թ. մարտ ամսին)` իրենց մասնագիտություններին համապատասխան: Ակնկալվում է, որ վերը նշված դասընթացներն անցնելուց հետո այդ փորձագետ-դասընթացավարները դասընթացներ կվարեն ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչների համար այս ծրագրի երկրորդ փուլի ժամանակ (2012թ.-ի հոկտեմբեր -- 2013թ.-ի սեպտեմբեր): 

Փորձագետ-դասընթացավարների ընտրության ընթացքում հաշվի կառնվեն հետևյալ չափորոշիչները.
Þ     ՏԻՄ համակարգի և գործառույթների իմացությունը,
Þ     դիմորդի փորձը համայնքային ծառայությունների և նմանատիպ այլ նախաձեռնությունների իրականացման ոլորտում,
Þ     դիմորդի ոլորտային փորձառությունը, ինչպես օրինակ` համայնքային իրավաբանների, ֆինանսիստների, հասարակայնության հետ կապերի մասնագետների, կադրերի պատասխանատուների և այլոց,
Þ     դիմորդի դասընթաց վարելու փորձը խրախուսվում է:

Բոլոր հետաքրքրված անձանց խնդրում ենք մինչև ս/թ. փետրվարի 6-ը, ժամը 17:00 լրացնել դիմում-հայտի ձևաչափը /կից ներկայացված/ և ուղարկել էլ. հասցեով կամ հանձնել հետևյալ կազմակերպություններին.
 • Հայաստանի հարավային մարզեր (Սյունիք, Վայոց Ձոր)` “Գործընկերություն և ուսուցում” ՀԿ, (0284) 22319, 22317,  gumiso@gumiso.am – Աննա Ավետիսյան, anna@gumiso.am:
 • Հայաստանի կենտրոնական մարզեր (Արարատ, Արագածոտն, Գեղարքունիք, Կոտայք, Արմավիր) և քաղաք Երևան՝ ՔԶՀՀ  (010) 586012, 586013, cdpf@cdpf.am – Տաթևիկ Մարգարյան, tatevik@cdpf.am:
 • Հայաստանի հյուսիսային մարզեր (Տավուշ, Լոռի, Շիրակ)՝ ՀԿ կենտրոն, (0322) 43315, ngoc@ngoc.am – Արփինե Հակոբյան, arp-hak@mail.ru:
Միայն մրցույթ-հրավերի պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կտեղեկացվեն և հրավիրվեն հարցազրույցի: Մասնակիցների վերջնական ընտրությունը կկայացվի մինչև ս/թ. փետրվարի 15-ը:

Ծրագրի ընթացքի և մանրամասների համար կարող եք դիմել “ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացում” ծրագրի ղեկավար՝ Աննա Ավետիսյանին, էլ. փոստ՝ anna@gumiso.am, annagor12@yahoo.com, հեռախոս՝ (0284) 22317, 22319, բջջ. 094 195524:

Կանխավ շնորհակալ ենք համագործակցության համար: 


Փորձագետ-դասընթացավարի դիմում-հայտի ձևաչափ
Խնդրում ենք լրացնել հայտը, անհրաժեշտության դեպքում կցելով լրացուցիչ էջ` հարցերին պատասխանելու համար:
Խնդրում ենք հայտերը ներկայացրել ______________________________հասցեով մինչև ս/թ. փետրվարի 6-ը:
 1. Անուն, ազգանուն. _________________________________________________________________
      /հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե/

 1. Համայնք. ____________________________________________

 1. Մարզ. _________________________________
       
 1. Կազմակերպությունը, որտեղ աշխատում եք______________________

 1. Ներկա զբաղվածությունը. /կից խնդրում ենք տրամադրել նաև Ձեր մանրամասն ինքնակենսագրականը/ _______________________________________

 1. Ունեք արդյո՞ք դասընթաց վարելու փորձ (ընդգծեք).

ա. այո
բ. ոչ

 1. Եթե այո, ապա խնդրում ենք հետևյալ աղյուսակում տեղեկատվություն տրամադրել յուրաքանչյուր դասընթացի վերաբերյալ.

Դասընթացի թեման
Դասընթացի մասնակիցների հակիրճ նկարագիրը
Դասընթացի  իրականացման տարեթիվը
Դասընթացի տևողությունը (ժամ, օր)
Ծրագիրը, որի շրջանակում իրականացվել է դասընթացը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը, ծրագրի պատասխանատու անձը՝ կոնտակտային տվյալներով (հեռ., էլ. փոստ)
 1. Մասնակցե՞լ եք արդյոք վերապատրաստման դասընթացի (ընդգծեք).

ա. այո
բ. ոչ

 1. Եթե այո, ապա խնդրում ենք հետևյալ աղյուսակում տեղեկատվություն տրամադրել յուրաքանչյուր դասընթացի վերաբերյալ.
Դասընթացի թեման
Դասընթացի  իրականացման տարեթիվը
Ո՞ւմ կողմից է իրականացվել դասընթացը
Դասընթացի տևողությունը (ժամ, օր)


 1. ՏԻՄ-ի հետ համատեղ աշխատանքի ինչպիսի՞ փորձ ունեք: Խնդրում ենք նկարագրել այն.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ինչու՞ եք ցանկանում մասնակցել այս ծրագրին.
_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ամիս, ամսաթիվ ________________________

Комментарии