՛Երիտասարդ ձեռներեց՛ դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթ

Վանաձորի Երիտասարդական Բանկը հայտարարում է ՛Երիտասարդ ձեռներեց՛ դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթ: Դրամաշնորհին կարող են դիմել Լոռու մարզի 18-35 տարեկան բոլոր հետաքրքրված երիտասարդները:
Մենք ակնկալում ենք ծրագրերի առաջարկներ, որոնք.
•կիրագործվեն երիտասարդների կողմից. դա նշանակում է, որ գաղափարը մշակվելու, ներկայացվելու և իրագործվելու է մի խումբ երիտասարդների կողմից,
•պարզ և իրատեսական են,
•արդյունավետ են ֆինանսական տեսակետից,
•կունենան դրական ազդեցություն երիտասարդների և համայնքի այլ անդամների կյանքում։

Հայտադիմումը պետք է լրացնել մինչև ապրիլի 23-ը
Առցանց հայտադիմումը տե՛ս այստեղ
https://docs.google.com/forms/d/16Ymmcr8MUxIvmcirhfQxmy4RReRGW7_Umd2szXR7Ezs/viewform?edit_requested=true

Комментарии